Perquè una Mostra del Llibre Anarquista a Alacant?

L’any 2017 ens vam reunir en Alacant un grup de persones amb inquietuds llibertàries amb l’objectiu de muntar una mostra del llibre anarquista. Després de l’inici de la darrera gran crisi del sistema capitalista, de la qual encara n’estem patint les conseqüències, la gent es troba més desorientada que mai. La crisi ha fet obrir els ulls a molts i veure el “matrix” al qual estàvem tots lligats: el sistema capitalista no aporta la felicitat, el benestar és només passatger, la democràcia és una farsa… Però la gent tampoc troba alternatives. Pot ser ara cal, més que mai, donar una nova ullada a les idees llibertàries. Idees que consten d’una certa tradició, però que també han experimentat una renovació a través de la interrelació mútua amb nous movimients assemblearis creats per a combatre la crisi i un model econòmic gens sostenible amb el medi ambient.

En la Mostra d’Alacant volem ser un punt de trobada, no només d’anarquistes, sinó també de moviments i col·lectius afins amb els nostres principis, com són l’ecologisme, el feminisme i els col·lectius que fomenten formes d’oci alternatives al model consumista-capitalista. D’acord amb els principis llibertaris, es tracta d’un projecte assembleari (i per tant, obert a qui vulga participar) i autofinançat (a través de l’entrada dels concerts i els menjars vegans a preus populars).

 


 

En el año 2017 nos reunimos en Alicante un grupo de personas con inquietudes libertarias con el objetivo de montar una muestra del libro anarquista. Después del inicio de la última gran crisis del sistema capitalista, de la que aún estamos sufriendo las consecuencias, la gente se encuentra más desorientada que nunca. La crisis ha hecho abrir los ojos a muchas y ver el “matrix” al que estábamos todas atadas: el sistema capitalista no aporta la felicidad, el bienestar es solo pasajero, la democracia es una farsa… Pero la gente tampoco encuentra alternativas. Puede ser ahora, más que nunca, dar una nueva ojeada a las ideas libertarias. Ideas que constan de una cierta tradición, pero que también han experimentado una renovación a través de la interrelación mutua con nuevos movimientos asamblearios creados para combatir la crisis y un modelo económico nada sostenible con el medio ambiente.

 

En la Muestra d’Alacant queremos ser un punto de encuentro, no solo de anarquistas, sino también de movimientos y colectivos afines con nuestros principios, como son el ecologismo, el feminismo y los colectivos que fomentan formas de ocio alternativas al modelo consumista-capitalista. De acuerdo con los principios libertarios, se trata de un proyecto asambleario (y por lo tanto, abierto a quien quiera participar) y autofinanciado (a través de la entrada de los conciertos y las comidas veganas a precios populares).

 

Anuncis